Výlet s panem Parkinsonem do Zlaté Koruny

Výlet s panem Parkinsonem do Zlaté Koruny

Už máme měsíc září a tak náš klub opět zahájil své aktivity po letních prázdninách, stejně tak jako školy zahájily výuku. Měli jsme na tento měsíc naplánovanou zajímavou akci a to výlet do Zlaté Koruny. A protože je v našem klubu stále skvělé, aktivní a soudržné jádro členů, kteří se nasadili pro uskutečnění výletu, tak se můžeme podělit o následující zajímavosti z toho výletu, který se konal v úterý 4. září:
Nejprve trochu informací z historie: 
Když se řekne Zlatá Koruna….

obec 473 m. n. m., 705 obyvatel, klášter pod horou Kleť. ( německý název Schöninger) Klášter založen r. 1263 (Přemysl Otakar II.) na posílení královské moci vzhledem k rozpínavosti Vítkovců a vlivu Rožmberků v této oblasti.. Klášter byl nazýván Svatá (nebo Trnová ) Koruna. Později byl ustálený název Zlatá Koruna pro bohatství kláštera. Opevněný klášter v r. 1420 dobyli husité, podruhé jej poničili r. 1427. Po roce 1660 byl klášterní komplex přestavěn barokně. Klášter byl zrušen reformami císaře r.1785 , později byl upraven na manufakturu. Roku 1795 byla ve Zlaté Koruně založena první lesnická škola v Čechách. Roku 1815 zde vyráběli kartonový papír. Klášter NKP  památkou, obtéká jej řeka Vltava. Trojlodní bazilika je z let 1300 – 1370. Nalézá se zde kopie Madony Zlatokorunské, cenná je kapitulní síň ve velkém konventu. Z roku 1280 je dvoupodlažní “Kaple Andělů Strážných” . A současnost kláštera ?   Expozice Písemnictví v jižních Čechách (sklady státní vědecké knihovny). U obce se nachází letovisko a přístaviště na řece Vltavě.   Inu, povedené úterý 04.09.2018. Bylo nás osm a byli jsme ve Zlaté Koruně. Tak jak bývá zvykem byl výlet Marií V. dobře organizovaný a budeme na něj vzpomínat….  Tak zase příště…..

Text : Pavel Malý

Foto : Iveta Vetráková

Rádi bychom touto cestou poděkovali za velkou podporu našeho klubu dopravci JIHOTRANS a.s., České Budějovice, který nám poskytnul na tento výlet nezištně svůj autobus. Také ještě chceme vyslovit velké poděkování za předchozí přepravu účastníků na divadelní představení do Českého Krumlova v měsíci srpnu. Ochota a vstřícné jednání tohoto dopravce JIHOTRANS a.s., České Budějovice nám již v minulosti několikrát napomohlo vyřešit dopravu na výlety organizované naším klubem, proto ještě jednou velice děkujeme.

Za klub Parkinson České Budějovice předseda ing. J. Mls a členka klubu I. Vetráková.

Zanechat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejňována. Required fields are marked *

*