Novinky

TÁBOR – TŘETÍ POVÍDÁNÍ Sylvie Farové

TAK DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO VÁS ZDRAVÍM  A PÍŠI. VÁŽENÍ A MILÍ PARKII, TOTO JE  „ VOLNÉ“  POKRAČOVÁNÍ  PŘÍBĚHU Z AKCE V TÁBOŘE „ KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ  STRŮJCEM“,KDE  JSEM  VLASTNĚ  POPRVE SEZNÁMILA  VEŘEJNOST TÁBORSKA  S NAŠÍ NOVĚ VZNIKLOU ORGANIZACÍ  „ PARKINSONICI TÁBORSKA“, JAKO POBOČKU PK V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH z.s. TEHDY,  V MĚSÍCI ŘÍJNU 2017 NÁS BYLO 6,  ÚNOR 2018  –  BYLO NÁS  9  –  HURÁ, MÁM    ... Dále »

Aktuální dění

Ahojky přátelé, dovoluji si vás informovat v krátkosti o dění v našem klubu na základě dostupných zpráv. V tomto týdnu se koná v pátek 23.3. 2018 schůze klubu od 14.hodin v Komunitním centru Máj v CB. Pozvánka s programem dostupná na webových stránkách. Společnost Parkinson z.s. pořádá opět akci výstup na Říp dne 8.4. 2018, zájemci se mohou přihlásit buď přímo v ... Dále »

Pozvánka

POZVÁNKA na členskou schůzi Parkinson klubu České Budějovice, konané dne 23. 3. 2018 v Komunitním centru Máj od 14 hodin. Program: Beseda o možnostech přepravy nemocných a zdravotně postižených osob Příprava akcí PK v nejbližším období (výstup na Kleť, výlet do Tábora, příprava odborného semináře a další). Informace o změnách organizování rekondičních a ozdravných pobytů. Změny ve vedení Společnosti Parkinson z.s. v ... Dále »

11. ročník výstupu na horu Říp

I v roce 2018 se Společnost Parkinson, z. s. připojuje tradičním výstupem na horu Říp k akcím, které probíhjí po celém světě a jsou konány u příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci připadajícím na 11. duben Převzato z oficiálních stránek parkinson-spolecnost.cz Dále »

NOVINKA ! Doprava na rekondiční pobyty

Rádi byste jeli na rekondiční pobyt a nemáte dopravu? Například dohotelu Grádl v Železné Rudě pojede autobus z Prahy přes Plzeň. Těšíme se hlavně účastníky z PK Most a PK Ústí nad Labem, PK Praha i další. Podrobné informace budou před odjezdem na pobyt u vedoucích pobytů. Převzato ze stránek spolecnost-parkinson.cz Dále »

Aktuální informace od pana předsedy Ing. J. Mlse:

Výroční členská schůze klubu se bude konat v pátek 2 .2. 2018 v budově Komunitního centra Máj v Českých Budějovicích. Program schůze a další informace budou oznámeny v dostatečném časovém předstihu. Plán činností a termíny dalších schůzí klubu na rok 2018 budou také oznámeny na webových stránkách během tohoto měsíce a také na výroční schůzi. Příspěvky, dotazy, připomínky, nápady, které se ... Dále »

Sylvie Fárová: ráda bych se s vámi podělila o své pocity, coby PARKINSONIČKA

Myslím si, že každý z vás si prodělal ten šok, když lékař vyslovil onu větu: “MÁTE PARKINSONA“. První, co mne napadlo: PROČ PRÁVĚ JÁ, vždyť mám za sebou dvě operace a dvě reoperace totální endoprotézy kyčlí !?, cožpak  to nestačí? Nebojte se… přenesu se do událostí po dvou letech… Na RHB  oddělení naší nemocnice mne učili chodit, však určitě znáte ten pocit ... Dále »