Historie Klubu České Budějovice

Založení Klubu České Budějovice Společnosti Parkinson z.s.se začalo připravovat během roku 2000. Nejvíce se zasloužil o  založení Klubu a  pan Ing Josef Coufal..
Ustavující schůze Klubu České Budějovice byla 23.1.2001.Tady byl zvolen výbor Klubu České Budějovice Společnosti Parkinson  z.s.v čele s Ing Coufalem. Byly zajištěny prostory pro pravidelné cvičení, cvičitelky, prostory pro schůzky Klubu, byli oslovováni sponzoři..Klub rozbíhal úspěšně svoji činnost, když ten, který měl na jeho vzniku největší zásluhu, Ing Josef Coufal, 22.5.2001 náhle zemřel.
Práce ve vedení Klubu se ujala slečna Lucie Skupníková, která se stala předsedkyní Klubu České Budějovice. Právě ona má velikou zásluhu na tom, že Klub neskončil svoji činnost, ale naopak obdivuhodně a obětavě několik let Klub vedla, Zastupovala ho navenek ve všech jednáních a zajišťovala jeho akce. Zároveň vedla rekondiční cvičení pacientů nemocných PN. Za jejího vedení se také uskutečnil Rekondiční pobyt pro členy Klubu 7.-.9.11 2003 v Hrdoňově u Lipna..
V době jejího vedení Klubu se značně rozrostl počet členů Klubu a rozšířil se zájem o členství v Klubu. Členy Klubu České Budějovice se stali nemocní i jejich rodinní příslušníci prakticky z celého Jihočeského kraje. Vzhledem ke zdravotnímu stavu musela paní Lucie Suchá-Skupníková skončit práci cvičitelky nemocných PN a odstoupila i z funkce předsedkyně Klubu. Klub nevyvíjel žádnou činnost, pouze díky cvičitelkám se stále pravidelně cvičilo.
V roce 2008 se ustanovil přípravný výbor pro obnovu Klubu Společnosti Parkinson v Českých Budějovicích.Paní Lucie radila, předávala nám svoje zkušenosti a pomáhala, pokud jsme něco potřebovali.Jí patří také velký dík za to, že činnost Klubu byla .22. října 2008 opět obnovena.
Na obnovovací schůzi byl zvolen nový výbor Klubu, předsedkyní se stala Ing Bohumila Šindelářová. Členy výboru Klubu jsou  nemocní  Parkinsonovo chorobou.
Pravidelná . cvičení vedou cvičitelky z pracoviště rehabilitace v nemocnici České Budějovice.  Cvičení jsou velkou pomocí pro nemocné parkinsoniky.
Funkce lékaře garanta se ujal neurolog MUDr Josef Šafr .

Od roku 2008 jsme se snažili zjišťovat, jaké činnosti  by byly pro naše členy nejlepší. Podařilo se nám zajsitit rehabilitační plavání,  odborné přednášky,  pravidelné schůzky i různá setkání. Zúčastňovali jsme se akcí pořádaných Společností parkinson z.s.  a pořádali jsme svoje klubové akce. Například to byl výstup na Říp, výlet na jihočeskou Kleť, návštěva Vladaře, Chýší, Českého Krumlova atd.

Hodně jsme se sblížili s členy Parkinson Klubu Plzeň. a většinu akcí jsme organizovali společně. Rekondiční pobyty pro členy celé společnosti jsme začali organizovat na Šumavě. V letošním roce to už bude 6. rekondiční pobyt. Zřídili jdme si také svoje internetové stránky, které nám udělal tehdy ještě žák 9. třídy Jan Mánek. V současné době  bychom tyto stránky chtěli předělat.

Musím říci, že jsem měla asi štěstí na lidi, protože většina těch, se kterými jsem se v souvislosti s parkinsonem setkala, byli a jsou lidé, kteří mi pomohli v nejhorších chvilkách mého života   a jsem moc ráda, že snad jsem také někomu pomohla.

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich