O nás

O nás

Společnost Parkinson, z. s.  sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, blízké, ale i lékaře, a to už od roku 1994.

Základním posláním SP je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů.

  • Zakládá Parkinson kluby po celém území České republiky – v současné době je jich 19 – jejichž hlavní náplní je organizování docházkového cvičení
  • organizuje ozdravné pobyty s odborným programem
  • vydává vlastní časopis Parkinson, který distribuuje členům až do schránky
  • organizuje tematická setkání pacientů a jejich rodin
  • provozuje poradenské centrum Parkinsonovy nemoci
  • pořádá odborné přednášky lékařů a dalších zdravotnických pracovníků
  • navazuje kontakty a spolupráci s dalšími podobně zaměřenými organizacemi ČR
    i zahraničními

Členem SP se může stát osoba starší 18 let, bez rozdílu státní příslušnosti.
K členství se lze přihlásit: 
doručením písemné přihlášky  do kanceláře SP, nebo prostřednictvím kteréhokoli PK, nebo elektronickou přihláškou na webu SP.

 

Tento text byl převzat z oficiálních stránek SPOLEČNOST Parkinson, z. s.

O Společnosti Parkinson z.s. a Klubu České Budějovice

Společnost Parkinson z.s. je občanská humanitární a nezisková organizace s celostátní působností. Je řádně zaregistrována na MV ČR jako právnická osoba s vlastním IČO a DIČ. Je členem Evropské asociace společností pro Parkinsonovu nemoc (EPDA) a členem Národní rady zdravotně postižených v ČR. Společnost vydává 4x ročně časopis, organizuje rekondiční pobyty, rehabilitační cvičení.
V současné době je ve Společnosti registrováno kolem 2200 členů.
Základní organizační jednotkou Společnosti Parkinson z.s. jsou Kluby, které jsou zakládány z místní potřeby.Posláním Klubů je sdružovat nemocné a jejich rodinné příslušníky za účelem získávání nových poznatků o nemoci, léčebných postupech, zajišťovat odborné přednášky,besedy,rekondiční pobyty,rekondiční a rehabilitační cvičení a klubové společenské akce. Činnost Klubu je pod kontrolou lékařského garanta, zpravidla neurologa.
Klub Společnosti Parkinson z.s. České Budějovice je jedním z 20 regionálních klubů.V Jižních Čechách je zatím jediný. Klub České Budějovice organizuje pravidelná cvičení pro parkinsoniky pod vedením kvalifikované cvičitelky, pravidelná setkávání členů Klubu,odborné přednášky,besedy a další akce,které pomáhají zvyšovat kvalitu života nemocných PN.
Každý, kdo by měl zájem sejít se s lidmi nemocnými Parkinsonovou nemocí, popovídat si s nimi, může přijít mezi nás. Uvidí, jak žijeme, jak se scházíme, cvičíme, co nám dělá radost a naopak co nás trápí.

 

Hymna parkinsoniků (z adventního koncertu)

Člověče, co se to s tebou děje,
počkej, já přeci jiného znám,
kde je tvůj úsměv, tvá jiskrná tvář,
hýbeš se těžko, tvůj šarm je ten tam.

Stále se třesu a hrůza mne jímá,
v ústraní nutí mne žít, ač s vámi chci být,
nemohu říci proč pohyb mne zradil,
není to proto, že chci to tak mít.

Počkej, teď víš už co se s tebou děje,
silou svou pomoci připraven jsem,
už je to tak, tvůj život se změní,
zvládneš to, poprat se s parkinsonem.

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain